• Ohjelmat ja esiintyjät yli 30 vuoden kokemuksella

  Löydämme eri tilaisuuksiin sopivat ohjelmat asiakkaan toiveiden mukaisesti.

   

   

   

   

   

 • Tietoa

   

  Kuopiolainen ohjelmapalveluyrittäjä Anna Hirvonen, eli DJ Anna on yksi Suomen pisimpään keikkaillut nais-DJ!

   

  DJ Annalla on jo yli 30-vuoden kokemus ohjelmapalvelualalta.

   

  Ohjelmapalvelu Annan Ohjelmat on toiminut menestyksekkäästi vuodesta 2003 alkaen. Nyt yritys toimii jo usealla paikkakunnalla Keski-ja Itä-Suomen alueella. Annan Ohjelmat työllistävät n. 20 henkilöä sesonkiluonteisesti.

   

  Monet DJ-kollegat, esiintyvät taiteilijat ja keikkapaikat ovat tulleet tutuiksi vuosien varrella, joten heidän kanssa tehdään hyvää yhteistyötä nyt ja tulevaisuudessa.

   

  Annan Ohjelmien valtti on löytää asiakkaan toiveiden mukaisesti tilaisuuteen sopiva ohjelma.

 • Historia

   

  Annan Ohjelmat on toiminut menestyksekkäästi vuodesta 2003 alkaen.

   

  1

  1987

  DJ Anna

  Opiskelija tarvitsi lisäansioita, joten starttasi DJ uransa  T&J Oy:ssä Jope Huttusella.

  2

  2003

  Yrityksen perustaminen

  Yrittäjäkurssin käyminen ja yrityksen perustaminen, jossa ensimmäinen työntekijä oli DJ Nite.

  3

  2017

  DJ Hall of Fame

  DJ Anna valittiin Suomen DJ Hall of Famen kunniajäseneksi tunnustuksena pitkäaikaisesta ja monipuolisesta työstä suomalaisen diskotoiminnan hyväksi.

  4

  2019

  Nykypäivä

  Nykypäivänä Annan Ohjelmien kautta työllistyy n. 20 henkilöä kausiluonteisesti, sekä pitkä historia luo vahvan ja osaavan verkoston.

 • Palvelut

  Tilaisuuteen sopiva ohjelma toiveittesi mukaisesti!

  DJ- ja Karaokepalvelut

  Monipuolinen tyyli ja laaja valikoima eri aikakausilta:

  • Tarjontaa kaikenikäisille

  Teemaohjelmat

  Teemaan sopivat ohjelmat tarpeiden mukaisesti:

  • 70-, 80- ja 90- lukubileet
  • Lastenohjelmat
  • Olutjuhlat
  • Latinobileet
  • Pikkujoulut

  Juontopalvelut

  Nais- ja miesjuontajat eri tilaisuuksiin:

  • suomeksi
  • englanniksi
  • saksaksi

  Elävä musiikki

  Pop- ja Rock-musiikista, tanssimusiikkiin:

  • One-Man Band
  • Duot
  • Triot
  • Isot kokoonpanot

  Erityisohjelma

  Ammattitaitoiset esiintyvät taiteilijat:

  • Imitaattorit
  • Koomikot
  • Taikurit
  • Tanssijat

  Laitevuokraus

  Laitteet ulko- ja sisäkäyttöön:

  • PA-laitteet
  • Langattomat mikit
  • Johdot ja kaapelit
 • Yhteystiedot

   

  Kiireisissä asioissa otathan yhteyttä suoraan puhelimitse,

   

  Kiitos!

   

   

  Y-tunnus: 1825936-0

  Kasarmikatu 5-7, B 23,
  70110 Kuopio
  +358 (0) 50 5671672
 • Keikkakalenteri

   
  Tulevat keikat ja tapahtumat
   

 • Yhteistyökumppaneita

   

  Vuosien varrelta mukaan on tarttunut monta hyvää muistoa, sekä yhteistyökumppania.

   

  ×
  Privacy Policy
  1.	Rekisterinpitäjä
  
  Rekisterinpitäjä: Toiminimi Annan Ohjelmat
  Osoite: 
  Puhelin: + 358 (0) 50 5671672
  Sähköposti: posti@annanohjelmat.fi
  Yhteyshenkilö: Anna Hirvonen
  
  2.	Rekisterin ylläpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriin liittyen
  
  Rekisterin ylläpitäjä: Next Level Pictures
  Osoite: Tammiperä 3 B 11, 40420 Jyskä
  Puhelin: + 358 (0) 44 3288600
  Sähköposti: mail@nextlevelpictures.fi
  Yhteyshenkilö: Roope Hirvonen
  
  
  2.	Rekisteröidyt
  
  Rekisterissä käsitellään yrityksen jäsenien ja sen entisten jäsenien toimintaan liittyvien organisaatioiden yhteyshenkilöiden sekä sen luottamushenkilöiden henkilötietoja.
  
  3.	Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
  
  
  Rekisterin käyttötarkoituksena on sivuston kävijämäärien seuranta, yhteydenpitämiseen tarvittavat tiedot, sekä markkinointiin liittyvän tiedon kerääminen. Toiminimi Annan Ohjelmat ei lähetä sivustojen keräämän tiedon perusteella suoramarkkinointia asiakkailleen. Tiedot kerätään Google Analytics ja Strikinglyn tietokantaan.
  
  Henkilötietojen käsittely perustuu yrityksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä, sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon. 
  
  4.	Käsiteltävät henkilötiedot 
  
  Rekisterissä käsitellään yrityksen jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:
  
  -	Rekisteröidyn etu- ja sukunimi;
  -	Rekisteröidyn kotipaikka;
  -	Rekisteröidyn sähköpostiosoite;
  -	Rekisteröidyn puhelinnumero;
  -	Sähköisen viestinnän tunnistetiedot;
  
  5.	Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
  
  Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu yrityksen Järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. 
  
  Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Yrityksen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu.
  
  
  6.	Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
  
  Yrityksen yhteistyökumppaneille jäsenyyteen liittyvien toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi.
  
  Henkilötietoja voidaan siirtää myös muille palveluntarjoajille Järjestelmän toteuttamiseksi. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. 
  
  
  7.	Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  
  Yritys voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:
  
  -	Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
  -	Yritys on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla yritykseen yhteyttä Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti; tai
  -	Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.
  
  Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassa olevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti. 
  
  8.	Henkilötietojen säilytysaika
  
  Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on yrityksen jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä yrityksen oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO 2017:15). Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai yrityksen sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa. 
  
  
  9.	Rekisteröidyn oikeudet
  
  Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa yritykselle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit). 
  
  Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:
  
  -	saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
  -	saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot; 
  -	vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
  -	vaatia henkilötietojensa poistamista;
  -	peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen; 
  -	vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhdistyksen oikeutettu etu;
  -	saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot yritykselle, yritys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
  -	vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. 
  
  Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yritys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yritys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. 
  
  10.	Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
  
  Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
  
  11.	Yhteydenotot
  
  Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse yrityksen Next Level Pictures sähköpostiosoitteeseen mail@nextlevelpictures.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:
  
  Next Level Pictures c/o Roope Hirvonen
  Tammiperä 3 B 11,
  40420 Jyskä
  
  12.	Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
  
  Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 15.1.2021.